موسیقی سنتی
♪♫مو به مو در ناله ام گویی که استاد ازل ♪♫ رشته جانم بجای تار در تنبور بست♪♫ 
قالب وبلاگ
درباره وبلاگ

با سلام♪♫♪♫♪♫♪♫♪♫♪♫♪♫♪♫♫♫♫♪♪♪

دلم میخواهد باقی عمر خود را در یک مزرعه کشاورزی کنم ، تنبور بنوازم ، مثنوی بخوانم و به شمس و حلاج و بایزید غبطه بخورم... اما! چه کنم که بسته پایم ...
باز تنها نشسته ام
وقتی تنهایم به سازم پناه می برم

تنبــور ... تَن بور!


می نوازم گاه مجاز، گاه مقــام
نُت ها را می خوانم و با آنها درد دل می کنم
گاه نُت ها فرار می کنند و باز تنهایی
گاه آنقدر با هم حرف می زنیم
که خسته ...

تا روزی دیگر
از هم جدا می شویم!

یا حق.
امکانات وب